Havalandırma (HVAC) Sistemlerinde UVC Dezenfeksiyon

Havalandırma (HVAC) Sistemlerinde UVC Dezenfeksiyon


Havalandırma (HVAC) Sistemlerinde Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemlerinin Uygulanması

 

Giderek yükselen enerji maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda binalarda bulunan  Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemleri (HVAC) tarafından tüketilen enerjinin kontrol altına alınması gerek bina giderlerinin gerekse de Karbon Ayak İzinin azaltılması açısından önemlidir.  
Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemlerinde (HVAC) bulunan soğutma bataryaları binalarda havanın iklimlendirilmesinden daha fazlasını yapmaktadır. Soğutma bataryaları HVAC Sistemlerinde küf ,mantar, bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların üremeleri için ideal bir ortam sağlar.


Daha temiz , daha verimli HVAC sistemi, giderleri azaltmasının yanı sıra  enerji ve su tüketimini azaltarak , doğal kaynakları da korur.

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri, mikrop öldürücü etkinliği kanıtlanmış UV ışınlarını kullanarak, soğutma bataryaları üzerindeki mikroorganizmaları yok eder; bataryaları, tahliye kanallarını temizler, HVAC ekipmanlarının ömrünü uzatır ve yaşamak için daha sağlıklı bir ortam sağlar.


Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri, yeni planlanmakta/yapılmakta olan havalandırma sistemlerine entegre edilerek veya var olan havalandırma sistemlerine eklenerek kullanılabilir.Havalandırma sistemlerinde Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri kullanılacakları amaca göre değişik şekilde dizayn edilir;


A. Havalandırma (HVAC) sistemlerindeki Soğutma Bataryalarının Polmerco UV Sistemleri ile dezenfeksiyonu;


Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri kullanılarak temizlenen ve temiz tutulan HVAC soğutma bataryaları ile;

HVAC sistemlerinde basınç düşüşü engellenir

- HVAC sistemlerinde uygun hava akımı korunarak efektif enerji kullanımını sağlanır ve enerji verimliliği elde edilir

- UVC sistemleri ile dezenfekte olan iç yüzeyler; havalandırma sistemlerinin tasarlanmış hava akımları ile çalışmasını, ısı değişim verimliliğinin korunmasını ve hava kalitesinin yükselmesini sağlar.

- Personel, temizlik, bakım masrafları azalır.

 

 

 B. Havalandırma sistemlerinin içerisinden geçen havanın Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile temizlenmesi

Hava kanalları içine yerleştirilecek UVC lamba kullanan Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; hava kanalı içerisindeki alanları en doğru şekilde kullanarak; kanal içerisinde hareket eden enfekte (bakteri, virüs ihtiva eden) havayı temizlemek için kullanılır. 


Havalandırma sistemlerinde uygulanacak Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemleri ile;

- Pahalı mekanik ve kimyasal küf ve bakteri temizliği metotlarına gereksinim kalmaz. Bakım ihtiyaçları azalır ve bakım giderlerinden tasarruf edilir.

- Küf, bakteri, virüs vb. mikroorganizmaların oluşumu ve havalandırma sistemlerinde yaşaması engellenir.

- Ekipmanların performanslarının en yüksek seviyede tutulması ile ömürleri uzar.

- Temiz bir çevre sağlayarak, bina kullanıcılarının sağlığı korunur.

- Bina kullanıcıların performansları yükselir.Havalandırma sistemine entegre edilecek olan UVC düzeneğinin tasarımı özel uzmanlık ister.

Projelendirme sırasında hava kanalının uzunluğu, havanın hızı, nem oranı, sıcaklık, ısının lamba üzerindeki etkisi, mikroorganizmaların UV ışınımınaa dayanımı vb gibi pek çok değişkenin hesaba katılması gerektiğinden uzman kişilerce dizaynın yapılması çok önemlidir.