Laboratuvarlarda UV Dezenfeksiyon

Laboratuvarlarda UV Dezenfeksiyon

 

Biyolojik ajanlarla ilgilenen laboratuvar ortamlarında bulunan kişiler, sürekli olarak bu ajanları teneffüs etme riski ile karşı karşıyadır. Hastane laboratuvarlarında, enfekte hastalar ile gelen patojenik mikroorganizmalar ciddi riskler oluşturabilmektedir.

Daha da kötüsü analizler yapılıp hastalıklar tespit edilene kadar bu bulaşıcı mikrop riskleri bilinememektedir. 

 

 


Bu nedenle, laboratuvar ortamlarında sürekli olarak en üst düzeyde hava temizliği ve yüzey temizliği sağlanmalıdır. Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile laboratuvarlarda bulunabilecek bakteri ve virüsler elimine edilerek bu alanlarda çalışanların maruz kaldığı riskler azaltılabilir.

 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri antibiyotiklere karşı sürekli dirençli hale gelen bakteri ve virüslere karşı etkili ve sürekli koruma sağlar. 

Laboratuvarlarda yüzeylerin ve ekipmanların Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile dezenfeksiyonu, laboratuvar havasının temizliği kadar önemlidir.

 

Hastane laboratuvarlarında analizler tamamlanana kadar çoğu zaman hastalığın varlığı ve tehlike boyutları fark edilemeyebilir. Bu nedenle var olan tüm virüs ve bakteri risklerini elimine etme gücüne sahip Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemleri kulanılarak sürekli bir güvenli ortam yaratmak öncelik olmalıdır.

 

 Var olan uygulamalara ek olarak aşağıda listelenen Polmerco UV Dezenfeksiyon uygulamaları laboratuvarlarda ekstra güvenlik sağlayacaktır

 

 

- UVC lambaların kullanıldığı biyogüvenlik kabinleri

- Ekipmanlar için UV Dezenfeksiyon Sistemleri

- UV Yüzey dezenfeksiyonu

- Üst Oda UVC dezenfeksiyon sistemi (içeride insan varken kullanılabilir)

- Alt oda UV Dezenfeksiyon Sistemleri

- HVAC (havalandırma, klima) sistemleri UV Hava Kanalı Dezenfeksiyonu

- Taşınabilir UV Dezenfeksiyon Sistemleri

- Hava Sirkülasyonu Yapan Bağımsız UV Hava dezenfeksiyon sistemleri

  UVC lambalar ile çalışan ;

- Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemleri, salınım oluşturacak veya dezenfeksiyon sonrasında atık, koku vb olumsuz etkileri olabilecek herhangi bir kimyasal kullanmaması

- Polmerco UVC Dezenfeksiyon sistemleri, kolay uygulanabilir olması

- Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemleri, sürekli dezenfeksiyon ve savunma sağlaması
- Polmerco UVC Dezenfeksiyon sistemleri, tüm mikroorganizmalar üzerinde etkili olması

- Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemleri, gerek önleyici gerekse temizleyici özelliği ile iki fonksiyonu bir arada yerine getirmesi

- Polmerco UVC Dezenfeksiyon sistemleri, uygulama esnekliğine sahip olması vb nedenlerle hayatımızın pek çok alanında hava, yüzey ve su dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemleri diğer bölümlerde açıklanmış uygulamaları dışında;

- İlaç firmalarının üretim, depolama ve laboratuvarlarında hava ve yüzey dezenfeksiyonunda

- Biyomühendislik laboratuvarları, genetik laboratuvarları, medikal testlerin yapıldığı laboratuvarların hava ve yüzey dezenfeksiyonunda

- Biyoteknik laboratuvarların hava ve yüzey dezenfeksiyonunda

- Laboratuvar ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.