Sağlık Kuruluşlarında UV Dezenfeksiyon

Sağlık Kuruluşlarında UV Dezenfeksiyon

 

 

Hastane, Poliklinik, Sağlık Ocağı, Doktor Muayenehaneleri, Diş Hekimi Muayenehaneleri vb. Sağlık Hizmetlerinin Verildiği Binalarda Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı

 

 

 

Sağlık hizmeti veren doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, hastane, poliklinik, sağlık ocağı vb bina ve alanlardaki iç mekan havası mikroorganizmaların yaşaması için uygun ortamlardır.

 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri, ortam havasında ve yüzeylerde bulunan ve hastalarda, ziyaretçilerde ve sağlık çalışanlarında enfeksiyona neden olabilecek tehlikeli mikroorganizmaları, etkili, hızlı ve atık ve salınım bırakmadan elimine ederek  sağlıklı iç ortamlar yaratılmasını sağlar.


 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile Enfeksiyon Kontrol Programlarının Amaçları;

 

– Hastayı korumak

– Sağlık çalışanlarını, ziyaretçileri ve hastane ortamındaki diğer insanları korumak

– Mümkün olan her durumda ilk iki amaca “maliyet etkin” bir şekilde ulaşmaktır.

 

Hastanelerde hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, çevresel kaynaklardan herhangi bir yolla  (insanlar, hava akımı, su, inşaat malzemeleri, cihazlar vb) hastaneye giren mikroorganizmaların, içeride uygun ekolojik ortamda üremesi ve sonra havaya karışarak bir enfeksiyon kaynağı oluşturmasıyla gelişmektedir.  

 

 

 Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemlerinin kullanımı  ile özellikle  bağışıklık sistemleri yetersiz olan hastaların bulunduğu yoğun bakım, yanık üniteleri, onkoloji vb bölümler dezenfekte edilerek bu bölümlerde bulunan  yüksek enfeksiyon bulaşma riski yok edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hastane Enfeksiyonlarının sonuçları ise gerek toplumumuz için gerekse bireyler için dramatik olmaktadır;

• Hastanede kalış süresinde uzama

• Hasta sayısında artış

• Yaşam kalitesinde bozulma

• Ölüm oranlarında artış

• İşgücü ve üretkenlik kaybı

• Maliyette artış

 

 

Hastane enfeksiyonlarının ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları, kanser ve beyin kanamasından sonra 4`üncü sırada yer aldığını ve Türkiye’de görülme sıklığının %1,0- %16,5 arasında olduğu belirtilmektedir.

 

 

 

 

Her ne kadar mikroplar antibiyotik, penisilin gibi ilaçlara dirençli hale gelse de bilinen hiçbir mikroorganizma Polmerco Dezenfeksiyon Sistemlerinin UV ışınlarına dayanıklı değildir. 

 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile ortam havasında ve yüzeylerde bulunan tüm mikroorganizmalar kısa süre içerisinde elimine olmaya başlar.


Hastane kökenli enfeksiyonlar özellikle havayı dezenfekte eden Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemlerin kullanılması ile azaltılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık hizmetlerinin verildiği, hastane, poliklinik, sağlık ocağı ve muayenehanelerde hava ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılabilecek Polmerco UVC Mikrop Öldürücü sistemler aşağıda listelenmiştir;


- Cerrahi alanların dezenfeksiyonunda kullanılan tepegöz Polmerco UVC dezenfeksiyon sistemleri,

- Polmerco UV Üst Oda Dezenfeksiyon Sistemleri,

- Polmerco UV Alt Oda Dezenfeksiyon Sistemleri,

- Hava Kanalı için Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri,

- Soğutma Bataryalarını Dezenfekte eden Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemleri

                                                               - Taşınabilir Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri,

                                                               - Ekipman dezenfeksiyon sistemleri

                                                               - Havayı sirküle eden Bağımsız UV Hava Dezenfeksiyon Sistemleri
Hastane veya diğer sağlık tesislerindeki UVC dezenfeksiyon uygulamaları;

 

- Havalandırma kanallarının Havalandırma sistemlerinde dolaşan havanın UV ile temizlenmesi

- Havalandırma sistemlerinin soğutma bataryalarının UV ile dezenfekte edilmesi

- Tıbbi malzemelerin UV dezenfeksiyonu

- Tam oda UV dezenfeksiyonu

- Cerrahi alanların UV dezenfeksiyonu

- Hasta odalarının UV ile dezenfeksiyonu

- Ameliyathanelerin UV ile dezenfeksiyonu

- Doğumhanelerin UV ile dezenfeksiyonu

- İzolasyon odalarının UV ile dezenfeksiyonu

- Hasta koğuşlarının UV dezenfeksiyonu

- Genel alanların UV sistemleri ile temizlenmesini kapsar.

 

 Sağlık kuruluşlarında alınacak önlemlere uygun UV Dezenfeksiyon Sistemlerinin dizaynı için firmamızla kontak kurabilirsiniz.

 

i.   Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemleri; Ailelerin, çocukların, öğrencilerin, çalışanların, hastaların, yaşlıların, müşterilerin ve evcil hayvanların sağlık ver efahını korur.

ii.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri; yüzey dezenfeksiyonu, hava dezenfeksiyonu gibi pek çok uygulama alanına sahiptir.

iii. Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemleri; E-Coli (EscherichiaColi), Enterobakteri, Klebsiella, Listeria,Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Tersinia ve benzeri tüm bakterileri, küf, Grip, SARS, MRSA, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Çocuk felci vb. virüsleri, küf sporları ve mantar gibi havada ve yüzeylerde bulunan mikropları azaltır veya ortadan kaldırır

iv.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri; Ozon, duman vb. salınımları yoktur.

v.   Philips UV lambalar ve Polmerco UVC Dezenfeksiyon Sistemleri, dezenfeksiyon için kimyasal kullanmaz. Çevreye zararlı atıkları yoktur.

vi.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri; sürekli maksimum seviyede çalışır, ayar yapmanız gerekmez

vii. Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri; mikroorganizmaları havadan süzerek tutan Filtre teknolojilerinden farklı olarak UV lambaların kullanıldığı UV dezenfeksiyon sistemleri havayı kirleten organizmaları yok eder.