Ticari ve Endüstriyel Binalarda UV Dezenfeksiyon

Ticari ve Endüstriyel Binalarda UV Dezenfeksiyon

 

 

Ticari Binalar (İş Merkezleri, Ofisler) ve Endüstriyel Binalarda Polmerco UV (UVC) Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı

 

 Dünya Sağlık Örgütü`ne göre, küf ve havadaki diğer mikroorganizmaların neden olduğu sağlık sorunları okul ve işyerlerindeki düşük verimliliğin ve devamsızlığın başlıca nedenleridir.

 

 

 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri ile yoğun insan trafiği olan kapalı mekânlardaki havanın kalitesi artırılarak;

- Müşterilerin konforunu yükseltmek.

- Çalışanların sağlığını korumak

- Bireylerin verimliliğini artırmak

- İşverenlerin sorumluluklarını azaltmak

- Sağlık harcamalarını azaltmak

- İşyerlerinde ve okullarda devamsızlık oranlarını azaltmak açısından çok önemlidir.

 

 

 

 

Enfeksiyon yönetimi ve kontrolü sadece sağlık sektörünün sorunu değildir.

 

 

Günlük kullanım sürelerinin uzunluğu ve yoğun etkileşim ticari ve endüstriyel binalarda pek çok  solunum yolu enfeksiyonunun kolay bulaşmasına neden olmaktadır.

 

Yakınlık ve etkileşim süresinin uzunluğunun solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasındaki ana faktör olduğu okul işyeri vb kalabalık kapalı alanlarda Polmerco UV Sistemleri ile hastalıkların bulaşma ve yayılma riskler azaltılarak yok edilebilir.


 

 

 

Hava kanalları ve soğutma bataryalarında biriken mikroplar binaların hava kalitesini olumsuz etkilemektedir.

 

Havalandırma kanallarına ve havalandırma sistemlerinin soğutma bataryalarına takılan Polmerco UV Hava dezenfeksiyon sistemleri ile havanın dezenfekte edilmesi,  ofis binalarının ortam havasını temizlemek ve potansiyel tehditleri yok etmek için en ekonomik yöntemlerdendir.

 

 

Ofis binalarında ortamı enfekte eden mikroplar dışarıdan hava yolu ile geldiği gibi içeriden de kaynaklanabilmektedir. İçerideki hasta olan bir kişiden dağılan mikropların olduğu durumlarda Polmerco UV Hava dezenfeksiyon sistemleri en etkili korunma ve mikropları elimine etme yöntemidir.

 

Ticari ve Endüstriyel Binalarda hava kalitesinin artırılması ve mikropların çalışanlar arasında transferinin azaltılabilmesi ve yok edilmesi için kullanılabilecek Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri;

- UV Üst Oda Dezenfeksiyon Sistemleri,
- Hava Kanalı İçerisinde Dolaşan Havayı Dezenfekte Eden UV Sistemleri,
- Soğutma Bataryalarını Dezenfekte Eden UV Dezenfeksiyon Sistemleri,
- Hava Kanalı UV Dezenfeksiyon Sistemleri,
- Taşınabilir UV Dezenfeksiyon Sistemleri,
- Hava Sirkülasyonu Yapan Bağımsız UV Hava Dezenfeksiyon Sistemleri

olarak sınıflandırılabilir.

 

Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri kullanılarak, kapalı mekanlardaki hava kalitesinin artırılmasının faydalarını aşağıdaki gibi sayabiliriz. 
 
-
Kişilerde artan verimlilik
- Azalan devamsızlık
-
Çalışanların refahının artması
-
Masraflı viral salgınların / ölümlerin engellenmesi
-
İşveren ve yöneticiler için azaltılmış sorumluluk

 

Soğutma bataryalarında birikerek binaların hava kalitesini olumsuz etkileyen mikroplara karşı soğutma bataryalarına takılan Polmerco UV Hava dezenfeksiyon sistemleri; soğutma bataryalarının üzerini dezenfekte ederek, mikroorganizma oluşumlarını yok eder.

Böylece hem hava kalitesinin artmasını sağlar hem de ısı transferinin iyileşmesini ve havalandırma sisteminde meydana gelmiş olan basınç kayıplarını yok ederek kuruluşlara ekonomik katkıda da bulunur.

 

Soğutma bataryalarına takılan Polmerco UV Hava Dezenfeksiyon Sistemlerinin faydaları aşağıdaki gibidir;
 
- Enerji maliyetlerinde % 20`ye varan tasarruf
- Operasyonel verimliliği artırır 
- Bakım maliyetlerini azaltır
- Masraflı ve potansiyel olarak tehlikeli temizlik kimyasalları ihtiyacını azaltır

 

Polmerco UV DezenfeksiyonSistemleri; binalarınızın havalandırma sistemlerine ve kritik alanlara UV lambaların kullanıldığı UV mikrop öldürücü sistemler takarak sirküle olan havada bulunan mikropları yok eder ve ortam havanızın kalitesini artırmanıza yardımcı olur . Kaliteli ve temiz hava, çalışanların performanslarının artmasını ve sağlık sorunlarının azalmasını sağlar.

 
i.    Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC dezenfeksiyon sistemleri; ailelerin, çocukların, öğrencilerin, çalışanların, hastaların, yaşlıların, müşterilerin ve evcil hayvanların sağlık ve refahını korur.

ii.   Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; yüzey dezenfeksiyonu, hava dezenfeksiyonu gibi pek çok uygulama alanına sahiptir.

iii.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC dezenfeksiyon sistemleri; E-Coli (EscherichiaColi), Enterobakteri, Klebsiella, Listeria,Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Tersinia ve benzeri  tüm bakterileri, Grip, SARS, MRSA, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Çocuk felci vbvirüsleri, küf, küf sporları ve mantar gibi havada ve yüzeylerde bulunan mikropları azaltır veya ortadan kaldırıriv.   Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; ozon, duman vb salınımları yoktur.

v.    Philips UV lambalar ve Polmerco UVC sistemler dezenfeksiyon için kimyasal kullanmaz. Çevreye zararlı atıkları yoktur.

vi.   Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; sürekli maksimum seviyede çalışır, ayar yapmanız gerekmez

vii.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri mikroorganizmaları havadan süzerek tutan filtre teknolojilerinden farklı olarak havayı kirleten organizmaları yok eder.