Veteriner ve Hayvancılık Sektöründe UV Dezenfeksiyon

Veteriner ve Hayvancılık Sektöründe UV Dezenfeksiyon

 

 

Veteriner Klinikleri ve Hayvan Yetiştiriciliğinde Polmerco UV Dezenfeksiyon Uygulamaları

 

Hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan laboratuvarları ve veterinerlik hizmeti verilen yerlerde pek çok zoonotik (hayvanlardan bulaşan) tehlikeler mevcut olabilir. Bu tip yerlerde sadece Kuş Gribi (H1N1) gibi hayvanlardan insanlara değil ayrıca hayvanlardan diğer hayvanlara bulaşabilecek hastalıkların engellenmesi için de Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri kullanılabilir.

Yetiştiricilik, hayvan laboratuvarı veya veterinerlik hizmeti verilen yerlerde çalışanların mesleki riskleri içerisinde aşağıdaki tehlikeler sayılabilir;

- solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar

- hayvanlarla uzun süreli veya kronik temaslar nedeniyle alerji gelişimi

- küf sporları ve aktinomisetlerden kaynaklanan tehditler

 

 

 

Ahır, ağıl, kümes ve hayvan bakım evlerinde çok yüksek oranda biyoaerosoller görülebilmektedir.  İnsanlar ve hayvanlar arasındaki biyolojik ve fizyolojik benzerlikler nedeniyle hayvan hastalıkları hayvanlardan insanlara geçebiliyor veya tam tersi olabilmektedir.

 

Temas yoluyla bulaşma kolay kontrol edilebilir olsa da hava yoluyla bulaşma bazı mühendislik sistemleri gerektirir. Doğal havalandırma hayvan yetiştiriciliğinde yaygındır. Fakat mekanik havalandırma sistemleriyle havadaki mikroorganizmaların en iyi şekilde kontrolü sağlanabilir. Mekanik havalandırma sistemlerinde Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemlerinin kullanımı özellikle virüs ve bakterilere karşı çok etkilidir.

 

Havalandırma sistemlerinde kullanılabilecek Polmerco UV Dezenfeksiyon sistemlerine ek olarak;

 

- Polmerco Üst Oda UV Dezenfeksiyon sistemi

 

- Çalışma saatleri sonrası ortamda canlı bulunmaz iken kullanılabilen Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri

 

- Taşınabilir Polmerco UV Dezenfeksiyon Sistemleri

 

- Hava Sirkülasyonu Yapan Bağımsız Polmerco UV Hava Dezenfeksiyon Sistemleri

 

hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan laboratuvarları ve veterinerlik hizmeti verilen yerlerde kullanılabilir.Yukarıda sayılan UV dezenfeksiyon sistemleri ile geleneksel dezenfeksiyon uygulamaları ile bir arada kullanılarak dezenfeksiyonun etkinliği artırılabilir.

i.   Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC dezenfeksiyon sistemleri; ailelerin, çocukların, öğrencilerin, çalışanların, hastaların, yaşlıların, müşterilerin ve evcil hayvanların sağlık ve refahını korur.

 

ii.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; yüzey dezenfeksiyonu, hava dezenfeksiyonu gibi pek çok uygulama alanına sahiptir.

 

iii. Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UVC dezenfeksiyon sistemleri; E-Coli (Escherichia Coli), Enterobakteri, Klebsiella, Listeria,Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Tersinia ve benzeri  tüm bakterileri, küf, Grip, SARS, MRSA, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Çocuk felci vb virüsleri, küf sporları ve mantar gibi havada ve yüzeylerde bulunan mikropları azaltır veya ortadan kaldırır.

 

iv.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; ozon, duman vb salınımları yoktur.

 

v.   Philips UV lambalar ve Polmerco UVC sistemler dezenfeksiyon için kimyasal kullanmaz.  Çevreye zararlı atıkları yoktur.

 

vi.  Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; sürekli maksimum seviyede çalışır, ayar yapmanız gerekmez.

 

vii. Philips UV lambaların kullanıldığı Polmerco UV dezenfeksiyon sistemleri; mikroorganizmaları havadan süzerek tutan filtre teknolojilerinden farklı olarak havayı kirleten organizmaları yok eder.